Styrelsen

Styrelsen för föreningen TjejHack år 2015:

Inger Ekman (ordförande)
Gemma Thomson (vice ordförande)
Mary Stapleton (sekreterare)
Sophie Kurth-Landwehr (kassör)
Adrina Wennström (suppleant)

Tjejer som skapar spel