TjejHack

TjejHack är ett initiativ som riktar sig till tjejer i alla åldrar som brinner för datorspel. Inom föreningen arbetar vi på olika sätt för att tjejer ska bli delaktiga i spelkulturen.

Verksamhet

TjejHack arrangerar själv och samarbetar med andra föreningar bland annat på följande sätt:

  • Vi arrangerar klubbverksamhet, workshopar och speljam för tjejer och kvinnor i olika åldrar.
  • Våra volontärer föreläser och informerar om spelskapande, genus och teknik och spelande tjejer.
  • Vi deltar i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt som ska bidra till en jämnställd spelkultur.
  • Vi skapar nätverk så att tjejer och kvinnor lättare kan hitta andra likasinnade och dela med sig av sitt intresse  för spel.

Från Tjejer till tjejer

Är det bara killar som skapar spel? Visst inte! Genom TjejHack kommer du i kontakt med andra tjejer som också gillar spel, kreativitet och programmering!

Våra volontärer är alla kvinnor som själva intresserar sig för spel. Många av oss jobbar med teknik, spel och IT, eller studerar för att göra det i framtiden. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet av att arbeta med teknik, och vet också att det ibland kan kännas jobbigt att ta sig fram i en tekniskt inriktad bransch som tjej. Vi jobbar aktivt för att skapa en bra stämning så att du kan känna dig hemma i spelvärlden, också utanför våra klubbar.

Tjejer som skapar spel